phim sex online

Thông Tin Phim


Số Tập: 20

Diễn Viên:

Quách Tấn An
Vạn Ỷ Văn
Vương Tổ Lam
Vương Uyển Chi
Trương Kế Thông
Lâm Thịnh Bân
Hoàng Quang Lượng
La Lan
Thang Doanh Doanh
Chu Mễ Mễ

Nội Dung:
Phim xoay quanh về những vấn đề nóng đang xảy ra ở Hồng Kông (ví dụ những người làm ăn ở Hồng Kông lẫn Trung Quốc, những cư dân lậu qua Hồng Kông sinh con...)

- Roger (Quách Tấn An) đại diện người Trung Quốc.

- Vương Tổ Lâm đại diện người Hồng Kông.

- Vạn Ỷ Văn đóng cặp với Roger trong phim.

- Hoàng Quang Lượng và Vương Tổ Lâm sẽ vào vai hai cha con.

[id]Tap1;http://www.youtube.com/watch?v=BzCajFF9brc|Tap2;http://www.youtube.com/watch?v=uKtLiidEJgU|Tap3;http://www.youtube.com/watch?v=Cll9WhZFx60|Tap4;http://www.youtube.com/watch?v=DDD5DYaxDNg|Tap5;http://www.youtube.com/watch?v=cAu5CSZZgb8|Tap6;http://www.youtube.com/watch?v=e03vfjFj-wE|TAp7;http://www.youtube.com/watch?v=8aYKP5S_hd4|Tap8;http://www.youtube.com/watch?v=4n52M621S4s|TAp9;http://www.youtube.com/watch?v=Qqll_JaraIc|Tap10;http://www.youtube.com/watch?v=Tcb9vOZlIHE|Tap11;http://www.youtube.com/watch?v=5Om1gLRJYOk|Tap12;http://www.youtube.com/watch?v=2CUFCIdta0Y|Tap13;http://www.youtube.com/watch?v=blQS7ZnD-78|Tap14;http://www.youtube.com/watch?v=xyGgvxJB6u8|Tap15;http://www.youtube.com/watch?v=7Z8ybaiFLUM|Tap16;http://www.youtube.com/watch?v=sa_UTs-wwf0|TAp17;http://www.youtube.com/watch?v=gzCAH3o_9BY|Tap18;http://www.youtube.com/watch?v=wFeykBNJ_vo|Tap19-20;http://www.youtube.com/watch?v=lfiZ8leuFhs[/id]

Bạn Đã Xem Chưa?